Jak przygotować projekt?

 

Format pliku

Uniwersalnym formatem pliku, który zapewnia zgodność układu stron, czcionek, obrazków oraz zdjęć jest format PDF stworzony w programie Adobe, lub Corel Draw, zaawansowanym programom do  grafiki cyfrowej. Możemy drukować też z innych formatów:

  •  plików map bitowych (.tiff),
  •  plików Corel (.cdr), w których teksty zostały zmienione na krzywe,
  •  oraz plików postscriptowych (.eps), w których warstwy muszą być spłaszczone.

 

Dokumenty programu Power Point oraz Ms Word, a także PDFy przekonwertowane z tychże programów nie nadają się technicznie do wydruku profesjonalnego, mogą one jedynie stanowić wzór do stworzenia profesjonalnego projektu.

 

Przestrzeń barwna

Przygotowując grafikę oraz każde zdjęcie do druku należy pamiętać, aby były one zapisane w trybie kolorystycznym CMYK. Dlatego już na etapie przygotowywania projektu wydruku należy zmienić ich tryb z RGB na CMYK. Możliwe jest również używanie szerszej palety barw - PANTONE - jednak należy pamiętać, że wydruk ten może nieco różnić się od projektu. Ważne jest również to, aby unikać kolorów o niewielkim natężeniu, gdyż niskie wartości mogą być trudne do uzyskania, przez co efekt końcowy całego projektu może być niezadowalający.

 

Rozdzielczość

Grafiki i zdjęcia - czyli mapy bitowe - powinny być w rozdzielczości 250-300 dpi. Przy niewystarczającej rozdzielczości mogą być widoczne piksele. Przy druku zdjęć zapisanych w formacie .jpg należy podać, jaki wymiar chcemy otrzymać, gdzyż .jpg nie zachowuje oryginalnych wymiarów. Jeśli zdjęcie posiada efekty specjalne dodane w specjalistycznych programach graficznych, warto przekonwertować je do formatu .tif, a rozdzielczości 300 dpi., gdyż mogą one spowodować nieprzewidziane efekty wydruku. Łącząc bitmapy z grafiką wektorową stosuj identyczny model kolorów, gdyż obiekt w bitmapie koloru czarnego leżący na wektorowym, czarnym tle może znacznie różnić się od niego kolorystycznie.

 

Przygotowanie projektu

Przygotowując projekt do druku nie można zapomnieć również o marginesach oraz spadach. Jeśli tło lub inny element umieściliśmy do krawędzi, musimy zastosować spady, gdyż żaden element, ani tło nie może kończyć się dokładnie z linią cięcia, a wykraczać poza, aby mogły być one odcięte, co chroni przed powstaniem białej obwódki wokół gotowego wydruku. Spad powinien być ustawiony na co najmniej 1,5mm. Obok odpowiednich spadów ważne są też wewnętrzne marginesy. Istotne elementy, tzn. logotypy oraz wszystkie teksty muszą być odsunięte około 3mm od linii cięcia, co chroni je przed przecięciem, a dodatkowo umiejscowienie ich blisko krawędzi jest mało estetyczne.

 

Przygotowanie tekstu

Wydruk tekstu będzie dobrej jakości, jeżeli będzie on czarny (100%K). Tekst, którego kolor jest składową więcej niż jednego koloru, może przy wydruku powodować problemy z powodu nierównomiernego nakładania się barw, kształt liter może się rozmywać. Umieszczając tekst o małej czcionce, wybieraj raczej kolor czarny, a nie szary, który otrzymywany poprzez rastrowanie obrazu rozmyje krawędzie niewielkich liter, przez co nie będą one wyraźne. Unikaj też białego tekstu na czarnym tle. Jeśli jednak takie rozwiązanie jest konieczne, pamiętaj, by były one zapisane jako obiekty wektorowe. Przed zapisaniem pliku w formacie PDF należy pamiętać, aby zaznaczyć opcję "osadź czcionki w dokumencie", albo przed zapisem zmienić je na krzywe.

Przed zapisaniem projektu sprawdź jeszcze raz, czy:

  • spady i marginesy są na każdej stronie poprawnie ustawione,
  • zdjęcia i grafiki są zapisane w trybie CMYK,
  • mają one odpowiednią rozdzielczość,
  • warstwy dokumentu są odpowiednio spłaszczone,
  • tekst jest w odpowiedniej kolorystyce,
  • czcionka zmieniona jest na krzywą,
  • przygotowany projekt nie zawiera żadnych białych, nadrukowanych obiektów,